Materiały projektu

SPACERY WIRTUALNE PO RZEKACH

Zapraszamy na wycieczkę wirtualną po rzecznych obszarach Natura 2000. Każda ze ścieżek wirtualnych ma kilkanaście tematycznych panoram, w których można włączać/wyłączać dźwięk, zwiększać/zmniejszać ekran, zwijać/rozwijać mapę, przybliżać/oddalać obraz, otwierać/zamykać okna tekstowe oraz zdjęcia … i wiele innych funkcji. Życzymy miłego spaceru.

 

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

„Jak edukować o karpackich rzekach?”

 

MATERIAŁY ZE SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH

Streszczenia prezentacji

Kliknij obrazek, dla którego obszaru Natura 2000 chcesz zobaczyć streszczenia.

Prezentacje

Kliknij obrazek prezentacji pdf, którą chcesz zobaczyć.

 

RAPORTY Z ANKIET

Raport z ankiety ex ante (wykonanej na początku projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”)

Raport z ankiety ex post (wykonanej na końcu projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”)

ULOTKI O RZEKACH

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego broszurę chcesz zobaczyć.

Okładka ulotki Dolna SołaBiała Tarnowska ulotka okładka Łososina ulotka okładkaBiała Tarnowska ulotka okładka

 

 

 

 

 

Okładka ulotka Wisłoka z dopływamiOkładka ulotka JasiołkaOkładka ulotka Rzeka San

 

BIULETYN EDUKACYJNY
„RZEKI KARPACKIE – CZYSTA NATURA 2000”

NR 14 – Małe Elektrownie Wodne – jako przykład alternatywnych źródeł energii.

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego wersję numeru 14 biuletynu chcesz zobaczyć.

    

  

 

NR 13 – Renaturyzacja rzek – przykłady z Polski i z zagranicy.

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego wersję numeru 13 biuletynu chcesz zobaczyć.

    

  

 

NR 12 – Zagrożenia dla ekosystemu rzecznego.

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego wersję numeru 12 biuletynu chcesz zobaczyć.

    

  

 

NR 11 – Bioindykacja – metoda oceny stanu środowiska rzecznego

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego wersję numeru 11 biuletynu chcesz zobaczyć.

    

  

 

NR 10 – Ważne dla Europy zwierzęta nadrzeczne – PTAKI

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego wersję numeru 10 biuletynu chcesz zobaczyć.

    

  

 

 

NR 9 – Ważne dla Europy zwierzęta nadrzeczne – ryby, płazy, ssaki

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego wersję numeru 9 biuletynu chcesz zobaczyć.

    

  

 

NR 8 – Gatunki obce i inwazyjne

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego wersję numeru 8 biuletynu chcesz zobaczyć.

    

  

 

NR 7 – Gatunki naturowe

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego wersję numeru 7 biuletynu chcesz zobaczyć.

    

  

 

NR 6 – Siedliska przyrodnicze

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego wersję numeru 6 biuletynu chcesz zobaczyć.

    

  

 

NR 5 – Powodzie i susze

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego wersję numeru 5 biuletynu chcesz zobaczyć.

    

  

 

NR 4 – Korzyści z rzeki dla człowieka

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego wersję numeru 4 biuletynu chcesz zobaczyć.

    

  

 

NR 3 – Specyfika rzek górskich i podgórskich – dynamika przepływu wody, procesy rzeczne i kształtowanie się koryt

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego wersję numeru 3 biuletynu chcesz zobaczyć.

    

  

 

NR 2 – Znaczenie wody dla funkcjonowania organizmów, wpływ zanieczyszczeń na florę i faunę

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego wersję numeru 2 biuletynu chcesz zobaczyć.

    

  

 

NR 1 – Zasoby i obieg wody w przyrodzie oraz związków krążących razem z wodą, zanieczyszczenia wód, samooczyszczanie się wód, zanieczyszczenie Bałtyku

Kliknij obrazek z nazwą obszaru, dla którego wersję numeru 1 biuletynu chcesz zobaczyć.

    

  

 

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW
– broszura o tym, czego uczyliśmy  młodzież gimnazjalną  na szkoleniach

MATERIAŁY EDUKACYJNE NA FESTYNY
broszura o walorach przyrodniczych rzek karpackich, siedliskach        i gatunkach naturowych, zagrożeniach dla ekosystemu rzecznego       i usługach ekosystemowych

 

SPOT RADIOWY

wersja zima 2018

 

wersja lato 2017

 

ULOTKI O PROJEKCIE

Rzeki Karpackie_Dolna_Sola

Rzeki_karpackie_Biała Tarnowska

Rzeki_karpackie_Czarna Orawa

Rzeki_karpackie_Jasiołka

Rzeki_karpackie_Łososina

Rzeki_karpackie_San

Rzeki_karpackie_Wisłoka

CZYSTA NATURA 2000 Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu