O projekcie

Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu
 

Projekt realizowany od III 2017 do II 2020

Karpackie rzeki to unikatowe obszary, które są cenne nie tylko krajobrazowo, ale i pod względem różnorodności gatunków i siedlisk przyrodniczych. Jednak niektóre rodzaje działalności człowieka stanowią zagrożenie dla ich walorów. Jako przykłady można wymienić nadmierny pobór żwiru, rozjeżdżanie łożyska rzeki, nieodpowiednią regulację koryta rzecznego, zaśmiecanie brzegów oraz nielegalne zrzuty ścieków.

Dlatego głównym celem projektu jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród społeczności lokalnych Karpat w zakresie ochrony przyrody dolin rzecznych. Jaki wpływ mają wymienione działania na przyrodę? Jak reagować, gdy widzimy, że coś zagraża tym siedliskom przyrodniczym? Jakie są ich negatywne skutki dla człowieka? Jakie korzyści odnoszą mieszkańcy dolin w związku z ochroną ekosystemów rzecznych? Odpowiedzi na wszystkie te, jak też i inne, pytania znajdą się w naszej kampanii edukacyjnej.

Jako teren działań projektu wybrano 7 obszarów Natura 2000 w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim:

  • Dolna Soła (kod PLH120083),
  • Czarna Orawa (PLH120002),
  • Łososina (PLH120087),
  • Biała Tarnowska (PLH120090),
  • Wisłoka z Dopływami (PLH180052),
  • Jasiołka (PLH180011)
  • Rzeka San (PLH180007).

Przedmiotem ich ochrony są siedliska i gatunki związane z górskimi rzekami. W ramach projektu dla społeczności 7 obszarów przeprowadzone zostaną szkolenia i akcja „doradcy domowi” angażująca młodzież, spotkania dyskusyjne z przyrodnikami otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, stoisko edukacyjne na festynach gminnych, warsztaty dla nauczycieli. Do szerzenia wiedzy o potrzebie i metodach ochrony przyrody rzek karpackich wśród mieszkańców gmin z wybranych obszarów Natura 2000 będzie także zachęcać konkurs wiedzy na Facebooku, spot radiowy, wirtualne ścieżki edukacyjne oraz artystyczne pokazy multimedialne – w formie diaporamy.

Tam gdzie społeczeństwo widzi korzyści z zachowania wartości przyrodniczych, ma świadomość konieczności ich ochrony. Mamy nadzieję, że kampania „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000” pomoże lokalnym społecznościom odkryć wartość przyrody w ich najbliższym otoczeniu i zmotywuje do dbania o nią.

Zapraszamy do współpracy!

Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Wartość projektu: 1 000 310 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 850 263,50 zł
Wkład Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 48 706,50 zł

CZYSTA NATURA 2000 Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu