Festyny

W każdym z obszarów Natura 2000 objętym projektem, braliśmy udział w lokalnych festynach. Zorganizowaliśmy stoisko , przy którym wystawiliśmy kolorowe plansze edukacyjne i konkursowe plakaty. Uczestnicy mogli otrzymać drukowane ulotki oraz sprawdzić swoją wiedzę w quizie dotyczącym rzek karpackich. Prezentowaliśmy również przyrodniczą diaporamę i ścieżki wirtualne, ukazujące środowisko każdego z obszaru Natura 2000. Dzieci miały okazję brać udział w tworzeniu makiet edukacyjnych przedstawiających rzekę naturalną (meandrującą, z łachami, roślinnością nadrzeczną itp.) oraz rzekę uregulowaną (proste koryto, bez roślinności, obwarowane sztucznymi umocnieniami). Makiety posłużyły do pokazu eksperymentalnego, w którym porównywane były prędkości spływu wody w obydwu typach koryt rzecznych. Uczestnicy mogli też wziąć udział w spacerze przyrodniczym nad rzekę, aby poobserwować żyjące nad nią zwierzęta i występujące tam siedliska roślin.

RZEKA SAN – Bachórz – 25 sierpnia 2019

 

WISŁOKA Z DOPŁYWAMI – Siedliska Bogusz – 1 września 2019

 

BIAŁA TARNOWSKA – Jodłówka Tuchowska – 7 września 2019

 

CZARNA ORAWA – Lipnica Wielka – 8 września 2019

 

DOLNA SOŁA  – Kęty – 22 września 2019

 

ŁOSOSINA – Siekierczyna – 5 października 2019.

 

JASIOŁKA – Jedlicze – 20 października 2019.

 

CZYSTA NATURA 2000 Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu