Kontakt


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Józefitów 4/5, 30-039 Kraków
tel. 607 358 222

chron.rzeki@gmail.com

CZYSTA NATURA 2000 Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu