Kalendarz działań

Działania w każdym z 7 obszarów:

IV-VI 2017  –  Spotkanie z władzami gmin – zaplanowanie ściślejszej współpracy

IX –XII 2017 – Szkolenie dla młodzieży gimnazjalnej, ankieta wśród mieszkańców

VIII – X 2019 – Stoisko edukacyjne na festynie

X – XI 2019 – Otwarte spotkanie dyskusyjne

Elementy szerszej kampanii:

IV 2017 – XII 2019 –  Kampania internetowa – Facebook

(VI 2017 – XII 2018 konkurs wiedzy na Facebooku z cotygodniowym losowaniem nagrody)

Spot w regionalnych stacjach radiowych – 3 tygodnie emisji:
VIII/IX 2017, III 2018 oraz IX 2019

IX 2017 – XI 2019 – Biuletyn edukacyjny dystrybuowany co miesiąc do 7 obszarów i elektronicznie jako newsletter

I – III 2018 – Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

VI 2018 – Opracowanie edukacyjnego pakietu multimedialnego (wersja rozszerzona opracowania do VI 2019)

X 2019 – Wydanie poradnika dla nauczycieli

X – XI 2019 – Warsztaty terenowe i seminarium dla nauczycieli

CZYSTA NATURA 2000 Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu